รู้จักกับศูนย์บริการตาเทียม

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูญเสียดวงตาหรือมีตาฝ่อ คาดการณ์ไว้อยู่ที่ประมาณหลายหมื่นราย ในการรักษาโรคทางตา จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือ การทำให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อย่างปกติ แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถทำได้ บางรายอาจต้องถูกผ่าตัดนำลูกตาออก หรืออาจเกิดภาวะลูกตาฝ่อซึ่งสาเหตุของการสูญเสียดวงตานั้นมีหลากหลาย เช่น อุบัติเหตุ การติดเชื้อหรือการอักเสบในลูกตา หรือมะเร็งในลูกตา ส่งผลให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่า และมีความรู้สึกตึงเครียดสูงกว่าประชากรทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการตาเทียมขึ้นในโรงพยาบาลศิริราชมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อผลิตตาเทียมที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงตาปกติมากที่สุด ซึ่งแม้จะไม่ได้ทำให้กลับมามองเห็น แต่สามารถลดผลกระทบทางด้านจิตใจ และยังทำให้ผู้ที่สูญเสียดวงตาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ และมีความสุข ปัจจุบันผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาแบบเบิกจ่ายตรง(ข้าราชการ)จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำตาเทียมเฉพาะบุคคล 5,500 บาทต่อดวง ทำให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หลายคนขาดโอกาสที่จะได้ใส่ตาเทียมเฉพาะบุคคล

สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนเข้าโครงการศูนย์บริการตาเทียม

ช่องทางร่วมบริจาค มีดังนี้

 • บริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ โปรดคลิ๊กแถบด้านล่าง
 • บริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยสมทบเข้ากองทุน ตาเทียม รหัสกองทุน D003494 โทรศัพท์ 02-419-7658 , 02-419-7659 , 02-419-7660
 • บริจาคผ่านธนาคาร
  ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศิริราช ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (บัญชีกระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 016-3-00049-4
  • จากนั้นส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร โดยระบุชื่อ “กองทุนตาเทียม รหัส D003494”
  • และชื่อ-สกุล-ที่อยู่ มาที่โทรสาร : 02-419-7687, 02-419-7658 ต่อ 9
  • E-mail : donate_siriraj@hotmail.com
  • Line : @sirirajfoundation
   หรือไปรษณีย์ มายังศิริราชมูลนิธิ เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

อัพเดตข้อมูลผู้เข้ารับบริการของศูนย์ตาเทียม

ศูนย์บริการตาเทียม มีผู้ได้รับการประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล กับทางศูนย์บริการตาเทียม โรงพยาบาลศริราช ไปแล้วทั้งหมด 544 ดวง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565)

ศูนย์บริการตาเทียม รพ.ศิริราชมอบสิทธิทำตาเทียมเฉพาะบุคคล ภายใต้โครงการตาปลอม 300 ดวงตา 300 ดวงใจ เต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ทั้งนี้ได้รวมจำนวนผู้ป่วยที่มีนัดพิมพ์ตาที่ศูนย์ฯแล้วแต่ยังไม่ถึงคิวหรือได้รับการประเมินแล้วแต่ยังรอคิวผ่าตัดที่ รพ. ศิริราชก่อนพิมพ์ตา)

%d bloggers like this: