“สาขาวิชา ศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง ภาค วิชาจักษุวิทยา มีแผนที่จะพัฒนาศูนย์ตาเทียมเพื่อจะยกระดับคุณภาพการบริการและกระบวนการผลิตตาเทียมให้รองรับผู้ป่วยที่ต้องการตาเทียมได้เพิ่มมากขึ้นและเราได้รับเงินบริจาค เพื่อทำตาเทียมเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยยากไร้ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ตาเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงปัจจุบันเราได้ผลิตตาเทียมให้แก่ผู้ป่วยไปแล้วจำนวนทั้งหมด 319 ราย. (ข้อมูลณวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2563)”

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์บริการตาเทียมโรงพยาบาลศิริราช