โครงการตาปลอม 300 ดวงตา 300 ดวงใจ

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการตาเทียม รพ.ศิริราช  โทร. 098-984-7714 (ในวันเวลาราชการ)

โครงการ “ตาปลอม 300 ดวงตา 300 ดวงใจ” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย ศูนย์บริการตาเทียม ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิไลอ้อนส์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สูญเสียดวงตาจากการผ่าตัดนำลูกตาออกหรือตาฝ่อให้สามารถรับบริการทำตาเทียมเฉพาะบุคคลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (ปกติมีค่าใช้จ่ายดวงละ 5,000 บาท)  โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับโครงการนี้อยากให้ผู้ที่ไม่เคยใส่ตาเทียมเฉพาะบุคคลมาก่อน และผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสังคมมาลงทะเบียน เนื่องจากยังไม่สามารถใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเหมือนสิทธิข้าราชการ

คำถามที่พบบ่อยสำหรับโครงการ 300 ดวงตาปลอม 300 ดวงใจ

ใครสามารถเข้าร่วมโครงการได้บ้าง?

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • สูญเสียดวงตาจากการผ่าตัดนำลูกตาออกหรือตาฝ่อ
  • ไม่มีสิทธิ์การรักษาที่ครอบคลุมการทำตาเทียมเฉพาะบุคคล (สิทธิ์เบิกจ่ายตรงเป็นสิทธิ์การรักษาเดียวที่ครอบคลุม)
  • ไม่เคยมีตาเทียมเฉพาะบุคคลมาก่อน

การเข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

  • ไม่เสียค่าใช่จ่ายในการประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติดังข้างต้นที่กล่าวมา

ถ้าต้องการเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร?

  • ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจจากจักษุแพทย์เฉพาะทาง เพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขเบ้าตาหรือเปลือกตาก่อนการใส่ตาเทียมหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีการผ่าตัดหรือได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วจะทำนัดหมายเข้าศูนย์บริการตาเทียมเพื่อประดิษฐ์ตาเทียมต่อไป

%d bloggers like this: