แนะนำวิธีใส่และถอดตาเทียม

การใส่ตาเทียม

  • ตรวจเช็คด้านหลังของตาเทียมที่มีสัญลักษณ์อยู่ด้านบนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  • จับตาเทียมด้วยข้างที่ถนัด โดยหันด้านที่มีตาดำออกงตาบน
  • เปิดเปลือกตาบนขึ้นด้วยนิ้วชี้ของมืออีกข้าง แล้วใส่ตาเทียมโดยสอดด้านบนของตาเทียม เข้าไปในร่องตาด้านบนตามแนวนอนของลูกตา
  • ดันตาเทียมขึ้นเบาๆ จนขอบบนของตาเทียมลึกจนสุดร่องตาบน
  • ดึงเปลือกตาล่างออกมาให้คลุมบนขอบล่างของตาเทียม
  • ให้ผู้ป่วยกระพริบตาและตรวจดูตาเทียมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและไม่เลื่อนหลุด

การถอดตาเทียม

  • กดที่เปลือกตาล่างเบาๆ ให้ขอบของเปลือกตาสอดเข้าไปใต้ตาเทียม
  • ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ดันตาเทียมลงมา ตาเทียมก็จะหลุดออกมาได้โดยง่เาย
%d bloggers like this: