อัตราค่าบริการ และสิทธ์การรักษา

เรื่อง อัตราค่าบริการ ศูนย์บริการตาเทียมโรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2565 ประกาศปรับค่าบริการ ดังนี้

อัตราค่าบริการ ศูนย์บริการตาเทียม โรงพยาบาละศิริราช ประจำปี 2565

 • ตาเทียมชนิดเฉพาะบุคคล Custom-made prothesis- EYE ราคา 5,500.-
 • ค่าบริการขัดลูกตาเทียม Prosthesis polishing – EYE ราคา 300.-
 • ค่าบริการแก้ไขลูกตาเทียม Prosthesis modification – EYE ราคา 1,000.-
 • ค่าบริการประดิษฐ์ตาเทียมแบบใส Conformer ราคา 1,500.-

สิทธิ์การรักษาและค่าใช้จ่ายในการทำตาเทียม ศูนย์บริการตาเทียม รพ. ศิริราช อัตราค่าบริการปี 2565

 • สิทธิ์ประกันสังคม/หลักประกันสุขภาพ (เบิกไม่ได้ทุกกรณี)
  ชนิดของบริการและส่วนเกินที่คุณต้องชำระ ดังนี้
  ตาเทียมชนิดเฉพาะบุคคล (Customized eve prothesis) ส่วนเกินที่ต้องชำระ ราคา 5,500.-
  ตาปลอมแบบใส (Customized conformer) ส่วนเกินที่ต้องชำระ ราคา 1,500.-
  ค่าบริการขัดลูกตาเทียม(Prosthesis polishing) ส่วนเกินที่ต้องชำระ ราคา 300.-
  ค่าบริการแก้ไขลูกตาเทียม(Prosthesis modification) ส่วนเกินที่ต้องชำระ ราคา 1,000.-
 • สิทธิ์เบิกจ่ายตรง,ข้าราชการ (เบิกได้บางส่วน) ดังนี้
  ชนิดของบริการ ส่วนที่เบิกได้และส่วนเกินที่คุณต้องชำระ ดังนี้
  ตาเทียมชนิดเฉพาะบุคคล (Customized eve prothesis) เบิกได้ 5,000.-* ส่วนเกินที่ต้องชำระ ราคา 500.-
  ตาปลอมแบบใส (Customized conformer) เบิกได้ 1,500.- ส่วนเกินที่ต้องชำระ ราคา 0.-
  ค่าบริการขัดลูกตาเทียม(Prosthesis polishing) เบิกไม่ได้ ส่วนเกินที่ต้องชำระ ราคา 300.-
  ค่าบริการแก้ไขลูกตาเทียม(Prosthesis modification) เบิกไม่ได้ ส่วนเกินที่ต้องชำระ ราคา 1,000.-

*หมายเหตุ : เบิกได้ 1 ครั้งในเวลาทุก 2 ปี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของขนาด/รูปร่างของเข้าตา หรือเมื่อมีการชำรุด ด้วยความเห็นชอบของจักษุแพทย์

สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคลทุกสิทธิ์

วันที่ท่านได้รับการนัดหมายเข้าศูนย์บริการตาเทียม คือ วันที่ท่านจะได้รับการพิมพ์เข้าตาด้วยจักษุแพทย์เฉพาะทาง แต่จะยังไม่ได้รับตาเทียมเฉพาะบุคคลกลับบ้านไปในวันนั้น ซึ่งท่านจะได้รับใบนัดเพื่อมารับตาเทียมเฉพาะบุคคลอีกครั้ง ระยะเวลาประดิษฐ์ตาเทียมเสร็จสิ้นเฉลี่ย 1-3 เดือนจากวันที่พิมพ์ตา ซึ่งอาจมีการแก้ไขตาเทียมเพิ่มเติมในวันที่มารับ

*** สำหรับค่าบริการ ผู้ป่วยต้องเตรียมชำระในวันที่มาเข้ารับบริการพิมพ์ตาเท่านั้น ***
โดยสามารถชำระเต็มจำนวน หรือในกรณีที่เบิกไม่ได้และต้องการแบ่งชำระ สามารถแบ่งชำระมัดจำในวันที่พิมพ์ตา จำนวน 2,000 บาท และชำระที่เหลือ 3,500 บาทในวันที่มารับตาเทียมได้ โดยท่านต้องนำใบเสร็จที่ชำระเงินมัดจำมายื่นในวันที่รับตา

ผู้ป่วยไม่สามารถชำระค่าบริการทำตาเทียมได้เต็มจำนวน มีวิธีช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

ทางจักษุแพทย์จะแนบหนังสือให้ทางสังคมสงเคราะห์ร่วมประเมินค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยสามารถชำระได้โดยไม่เกินกำลังทรัพย์ของผู้ป่วย ทั้งนี้หากมีค่าใช้ง่ายคงเหลือ ภาควิชาจักษุฯจะดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายจากศิริราชมูลนิธิ
กองทุนตาเทียมต่อไป

ศูนย์บริการตาเทียมร่วมกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก
พิจารณาส่งผู้ป่วยตาเทียมที่ยากไร้รับการประเมิน
ที่หน่วยสังคมสงเคราะห์ เพื่อประเมินความช่วยเหลือ และ ความพร้อมในการยินยอมร่วมจ่าย

แนะนำขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยตาเทียมยากไร้ไปยังหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ศิริราช

 1. ตรวจประเมินก่อนพิมพ์ตา
  คนไข้ เข้าตรวจประเมินก่อนพิมพ์ตาที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 5 โดยพบจักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมจักษตกแต่งและเสริมสร้าง (วันพุธ , พฤหัส , ศุกร์)
 2. เซ็นเอกสารรับทราบสิทธิ์ข้อมูลการรักษา
  ก่อนนัดเข้าศูนย์ บริการตาเทียมคนไข้ทุกรายจะต้องเซ็นรับทราบใบชี้แจงค่าบริการของศูนย์บริการตาเทียม รพ.ศิริราช ก่อนที่จะได้รับใบนัดในครั้งถัดไป
 3. ส่งผู้ป่วยประเมินกำลังจ่าย ที่หน่วย
  สังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก โดยจะมีเกณฑ์
  ในเบื้องต้นประกอบด้วย รายได้ อาชีพ เพื่อ
  ประเมินความช่วยเหลือ และความพร้อมในการ
  ยินยอมร่วมจ่าย เมื่อเสร็จแล้วให้คนไข้ถือเอกสาร
  กลับมายื่นตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 ตรงจุดรับใบนัด
  รับใบนัดเข้าศูนย์ตาเทียมในครั้งถัดไป

หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก
ห้องปรึกษาสังคมสงเคราะห์ตึกผู้ป่วยนอก
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 109

โดยศูนย์บริการตาเทียม รพ.ศิริราช
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 11.00 – 16.00 น.
ที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โถง 504 ศูนย์บริการตาเทียมห้องหมายเลข 42

 • บริการขัดตาเทียม เวลา 11:00 น.
 • บริการ ดูตา พิมพ์ตา และรับตา เวลา 12:00 น.

ท่านสามารถเข้ารับการตรวจประเมินโดยจักษุแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ที่ตึกผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจโรคจักษุวิทยา ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5
วันพฤหัสบดี – ศุกร์ก่อน 11:00 น รับการประเมินโดยไม่ได้นัดหมายไม่เกินวันละ 10 คน
นัดหมาย โทร. 02-419-7399 , 0-2419-4117 , 098-984-7714 (วัน เวลาราชการ)

%d bloggers like this: