ทำความรู้จักกับตาเทียม

ประเภทของตาเทียม

ตาเทียม มี 2 ประเภท

1. ตาเทียมสำเร็จรูป : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีตาฝ่อ ที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเป็นแต่กำเนิด รวมถึงผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาจากการได้รับการผ่าตัดนำลูกตาออก แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจไม่สามารถใส่ตาเทียมสำเร็จรูปได้เนื่องจากเบ้าตาอาจมีปัญหา หรือรูปทรงของเบ้าตาไม่เข้ากับตาเทียมสำเร็จรูป ทำให้เวลาใส่แล้วตาดำดูเข หรือใส่แล้วหลุดบ่อยมีขี้ตามาก

2. ตาเทียมเฉพาะบุคคล : คือการพิมพ์ตาเทียมเฉพาะบุคคลขึ้นทำให้ตัวตาเทียมสามารถเข้ากับเบ้าตาของผู้ป่วยได้แนบสนิท หลุดยาก มีสี ขนาด และตำแหน่งใกล้เคียงกับลูกตาอีกข้าง


หมายเหตุ : ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องมีการผ่าตัดตกแต่งเบ้าตาก่อนจึงจะสามารถพิมพ์ตาเทียมได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ข้อแตกต่างระหว่างตาเทียมสำเร็จรูปกับตาเทียมเฉพาะบุคคล

%d bloggers like this: