ทำความรู้จักกับตาเทียม

ประเภทของตาเทียม

ตาเทียม มี 3 ประเภท

  • 1. ตาเทียมสำเร็จรูป เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีตาฝ่อ ที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเป็นแต่กำเนิด รวมถึงผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาจากการได้รับการผ่าตัดนำลูกตาออก แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจไม่สามารถใส่ตาเทียมสำเร็จรูปได้เนื่องจากเบ้าตาอาจมีปัญหา หรือรูปทรงของเบ้าตาไม่เข้ากับตาเทียมสำเร็จรูป ทำให้เวลาใส่แล้วตาดำดูเข หรือใส่แล้วหลุดบ่อยมีขี้ตามาก

2. ตาเทียมเฉพาะบุคคล 

คือการพิมพ์ตาเทียมเฉพาะบุคคลขึ้นทำให้ตัวตาเทียมสามารถเข้ากับเบ้าตาของผู้ป่วยได้แนบสนิท หลุดยาก มีสี ขนาด และตำแหน่งใกล้เคียงกับลูกตาอีกข้าง

3. ตาใสเฉพาะบุคคล

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนำลูกตาออก นั้นอาจจำเป็นต้องใส่แผ่นครอบตาหลังการผ่าตัด เพื่อให้ร่องตาคงรูปอยู่ได้ก่อนใส่ตาเทียม ตาใสเฉพาะบุคคลจึงมีความจำเป็นที่ทำให้ดูใกล้เคียงกับลักษณะตาจริงเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ไว้ชั่วคราว

หมายเหตุ : ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องมีการผ่าตัดตกแต่งเบ้าตาก่อนจึงจะสามารถพิมพ์ตาเทียมได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ข้อแตกต่างระหว่างตาเทียมสำเร็จรูปกับตาเทียมเฉพาะบุคคล

%d bloggers like this: