ข่าวสาร วิดิโอและประชาสัมพันธ์

เรียนผู้เข้ารับบริการศูนย์ตาเทียม รพ.ศิริราชทุกท่าน ทางศูนย์จะเริ่มกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และเนื่องจากสถานการณ์โควิทระบาดในตอนนี้ จำเป็นให้ทางศูนย์ต้องลดจำนวนผู้ป่วยต่อวันลง เจ้าหน้าที่ของศูนย์จะติดต่อเพื่อเลื่อนนัดผู้ป่วยบางท่านออกไป ผู้ป่วยที่เคยมีนัดรับบริการที่ถูกเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้ จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันรับบริการใหม่อีกครั้ง

ศูนย์บริการตาเทียม มีมาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ให้กับผู้เข้ารับบริการทุกท่านดังนี้

  • ผู้เข้ารับบริการจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถ้ามีอาการเหมือนเป็นหวัดหรือมีไข้หรือจมูกไม่ได้กลิ่น ให้โทรมาเลื่อนนัดออกไปก่อน
  • มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ และทำแบบสอบถามคัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารับบริการในคลินิกตาเทียม
  • จำกัดจำนวนคนไข้ที่เข้ารับบริการในวันนัดนั้นๆ ไม่เกิน 8-10 ท่านต่อวัน (ญาติสามารถมากับคนไข้ได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เข้าห้องตรวจพร้อมกับคนไข้)
  • จัดพื้นที่นั่งรอระหว่างเข้าห้องตรวจ และขณะรับการตรวจ ด้วยนโยบาย Social distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร โดยคนไข้สามารถเข้ารับการตรวจในห้องตรวจ ครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น
  • อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการตรวจคนไข้ ทางศูนย์ได้จัดเตรียมไว้สำหรับคนไข้ท่านละ 1 ชุดโดยไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้งทันที
  • ทางศูนย์มีมาตรการฉีดพ่นและเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ในจุดที่เสี่ยงต่อการสัมผัสติดเชื้อทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ เช่น เก้าอี้ เตียงตรวจฯ

ขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วย ศูนย์บริการตาเทียมขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจาก COVID-19

%d bloggers like this: