ข่าวสาร วิดิโอและประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานกับเราเพื่อมาประดิษฐ์ตาเทียมช่วยเหลือผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาและขาดโอกาสทางสังคม
สามารถดูรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่
https://forms.gle/MM6YRfmPyFBWcRTA6

%d bloggers like this: