ร่วมบริจาค

เป้าหมายของกองทุนตาเทียม

ทางภาควิชาจักษุวิทยาร่วมมือกับศิริราชมูลนิธิจัดตั้งกองทุนตาเทียมขึ้นมาเพื่อที่จะได้พัฒนาการบริการของศูนย์บริการตาเทียมและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาหรือตาฝ่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่มีสิทธิ์การรักษาที่ครอบคลุม สามารถเข้ารับบริการทำตาเทียมเฉพาะบุคคลที่ศูนย์บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ช่องทางร่วมบริจาค

บริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยสมทบเข้ากองทุน ตาเทียม รหัสกองทุน D003494 โทรศัพท์ 02-419-7658 , 02-419-7659 , 02-419-7660

บริจาคผ่านธนาคาร
– ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศิริราช ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (บัญชีกระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 016-3-00049-4

  • จากนั้นส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร โดยระบุชื่อ “กองทุนตาเทียม รหัส D003494”
  • และชื่อ-สกุล-ที่อยู่ มาที่โทรสาร : 02-419-7687, 02-419-7658 ต่อ 9 หรือ
  • E-mail : donate_siriraj@hotmail.com หรือ
  • Line : @sirirajfoundation
    หรือไปรษณีย์ มายังศิริราชมูลนิธิ เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

บริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ โปรดคลิ๊กที่รูปภาพด้านล่าง

ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช

%d bloggers like this: