ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการตาเทียมพร้อม เปิดให้บริการเป็นปรกติ  เริ่มวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

โดยทางศูนย์จะเริ่มกลับมาให้บริการทุกวันพุธ เริ่มเวลา 11:00 น. สำหรับบริการขัดตา เริ่มเวลา 11:00 น. สำหรับบริการ ดูตา พิมพ์ตา และรับตา เริ่มเวลาเวลา 12:00 น. โดยผู้ป่วยที่เคยถูกยกเลิกนัดไป เจ้าหน้าที่จะติดต่อ/ส่งใบนัดหมายใหม่ไปให้เพื่อกลับมารับบริการอีกครั้งค่ะ

ทางศูนย์ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ ดังนี้

  1. ผู้เข้ารับบริการจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบริการเจลล้างมือแบบสอบถามคัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารับบริการ
  3. จำกัดจำนวนคนไข้ที่เข้ารับบริการในแต่ละครั้งโดยญาติสามารถมากับคนไข้ได้ 1 ท่านและไม่อนุญาตให้เข้าห้องตรวจพร้อมคนไข้
  4. จัดพื้นที่นั่งรอเข้าห้องตรวจด้วยนโยบาย social distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
  5. อุปกรณ์ตรวจคนไข้จัดเตรียมไว้สำหรับคนไข้ท่านละ 1 ชุดและทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งทันที
  6. ฉีดพ่นแล้วเช็ดทำความสะอาดด้วย alcohol บริเวณจุดที่เสี่ยงต่อการสัมผัสติดเชื้อทุกครั้งเมื่อใช้งาน

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ทางศูนย์ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจาก Covid – 19

ศูนย์บริการตาเทียม มีผู้ได้รับการประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล กับทางศูนย์บริการตาเทียม โรงพยาบาลศริราช ไปแล้วทั้งหมด 484 ดวง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

ศูนย์บริการตาเทียมมอบสิทธิทำตาเทียม ภายใต้โครงการ 300 ดวงตา 300 ดวงใจ ฟรีไปแล้ว จำนวน 216 ดวง ( ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 )

%d bloggers like this: