ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการตาเทียม โรงพยาบาลศิริราช ขอเรียนแจ้ง ” ปิด ” ให้บริการชั่วคราวโดยยังไม่มีกำหนดการเปิดให้บริการ ผู้ป่วยที่มีนัดเข้ารับบริการ เช่น การพิมพ์ตา ขัดตา และดูตา เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปตามลำดับเพื่อเลื่อนนัดออกไปก่อน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทางศูนย์ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจาก Covid – 19

ศูนย์บริการตาเทียม มีผู้ได้รับการประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล กับทางศูนย์บริการตาเทียม โรงพยาบาลศริราช ไปแล้วทั้งหมด 410 ดวง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ศูนย์บริการตาเทียมมอบสิทธิทำตาเทียม ภายใต้โครงการ 300 ดวงตา 300 ดวงใจ ฟรีไปแล้ว จำนวน 203 ดวง ( ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 )

%d bloggers like this: