ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการตาเทียม มีผู้ได้รับการประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล กับทางศูนย์บริการตาเทียม โรงพยาบาลศริราช ไปแล้วทั้งหมด 435 ดวง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

ศูนย์บริการตาเทียมมอบสิทธิทำตาเทียม ภายใต้โครงการ 300 ดวงตา 300 ดวงใจ ฟรีไปแล้ว จำนวน 182 ดวง ( ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 )

%d bloggers like this: