ประชาสัมพันธ์

ทางศูนย์ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ ดังนี้

  1. ผู้เข้ารับบริการจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบริการเจลล้างมือแบบสอบถามคัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารับบริการ
  3. จำกัดจำนวนคนไข้ที่เข้ารับบริการในแต่ละครั้งโดยญาติสามารถมากับคนไข้ได้ 1 ท่านและไม่อนุญาตให้เข้าห้องตรวจพร้อมคนไข้
  4. จัดพื้นที่นั่งรอเข้าห้องตรวจด้วยนโยบาย social distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
  5. อุปกรณ์ตรวจคนไข้จัดเตรียมไว้สำหรับคนไข้ท่านละ 1 ชุดและทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งทันที
  6. ฉีดพ่นแล้วเช็ดทำความสะอาดด้วย alcohol บริเวณจุดที่เสี่ยงต่อการสัมผัสติดเชื้อทุกครั้งเมื่อใช้งาน

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ทางศูนย์ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจาก Covid – 19

ศูนย์บริการตาเทียม มีผู้ได้รับการประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล กับทางศูนย์บริการตาเทียม โรงพยาบาลศริราช ไปแล้วทั้งหมด 664 ดวง (ข้อมูล ณ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

ศูนย์บริการตาเทียม รพ.ศิริราชมอบสิทธิทำตาเทียมเฉพาะบุคคล ภายใต้โครงการตาปลอม 300 ดวงตา 300 ดวงใจ เต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ทั้งนี้ได้รวมจำนวนผู้ป่วยที่มีนัดพิมพ์ตาที่ศูนย์ฯแล้วแต่ยังไม่ถึงคิวหรือได้รับการประเมินแล้วแต่ยังรอคิวผ่าตัดที่ รพ. ศิริราชก่อนพิมพ์ตา)

%d bloggers like this: