บริการ เวลาและสถานที่

บริการ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้สูญเสียดวงตาหรือมีตาฝ่อ มีความสนใจที่จะประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมี ศูนย์บริการตาเทียม” เพื่อให้คำปรึกษาและประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล โดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ มีบริการที่เกี่ยวข้องดังนี้

  1. การประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล
  2. การประดิษฐ์ตาใสเฉพาะบุคคล
  3. การแก้ไขตาเทียมเฉพาะบุคคล
  4. บริการขัดตาเทียม

เวลาและสถานที่ให้บริการ

ศูนย์บริการตาเทียม รพ.ศิริราช เปิดบริการที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 5 ผู้ป่วยที่มีนัดหมายแล้วสามารถนำใบนัดมายื่นที่ ห้อง 500 ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก

ทางศูนย์ปรับปลี่ยนเวลาการให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแล้ว เป็นวันพุธตอนบ่าย 13.00-16.00 น. แทนช่วงเช้า เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยอื่นๆที่มาใช้บริการกับทางหน่วยตรวจโรคตา และเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นของผู้ป่วยที่ศูนย์บริการตาเทียม โดยผู้ป่วยที่มีนัดหมายแล้วจะต้องมายื่นใบนัดก่อนเที่ยงค่ะ สามารถไปรับประทานอาหารกลางวันระหว่างรอคลินิกเปิดให้บริการตอน 13.00 น. 

ผู้ป่วยสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Siriraj Connect มาก่อนเวลานัดหมายได้ จะช่วยทำให้คุณสามารถลงทะเบียนนัดหมายได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถเห็นวันเวลาที่นัดหมายและคิวตรวจ รวมถึงชำระค่าบริการออนไลน์

*สำหรับผู้ป่วยที่ไม่เคยมีนัดหมายมาก่อน และสนใจเข้าใช้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อรับนัดหมายสำหรับตรวจประเมินในช่วงเช้าตามปกติ หรือ โทร. 0 2419 7399 หน่วยตรวจโรคจักษุตึกผู้ป่วยนอก

%d bloggers like this: