ที่มาและความสำคัญของคลินิก

ประวัติศูนย์บริการตาเทียม 

รศ. พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา พ.ศ. 2553-2557 ผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์

“ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง มีแผนในการจัดตั้งศูนย์บริการตาเทียมขึ้น ในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย ที่สูญเสียดวงตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตตาเทียมที่มีรูปลักษณ์ ใกล้เคียงตาปกติมากที่สุด ลดผลกระทบทางด้านจิตใจ ทำให้สามารถใช้ชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ และมีความสุข”

อ. พญ.ปณิธี เลื่อมสำราญ หัวหน้าศูนย์บริการตาเทียม พ.ศ. 2557-2560

“ศูนย์บริการตาเทียม ได้เปิดบริการผลิตตาเทียมให้ผู้ป่วยครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยทีมงานได้รับการสอน ฝึกอบรมจากหน่วย ประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์อนันต์ วิจิตรวรวงศ์ ได้ช่วยดูแลและผลิตตาเทียม ให้แก่ผู้ป่วยในระยะแรก จนทีมงานเติบโต และสามารถผลิตงานคุณภาพ เพื่อรองรับผู้ป่วยได้จนถึงทุกวันนี้”

อ. พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ  หัวหน้าศูนย์บริการตาเทียม พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน

“สาขาวิชา ศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง ภาควิชาจักษุวิทยา มีแผนที่จะพัฒนาศูนย์ตาเทียมเพื่อจะยกระดับคุณภาพการบริการและกระบวนการผลิตตาเทียมให้รองรับผู้ป่วยที่ต้องการตาเทียมได้เพิ่มมากขึ้นและเราได้รับเงินบริจาค เพื่อทำตาเทียมเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยยากไร้ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ตาเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

%d bloggers like this: