ติดต่อเรา

แผนที่ตึกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจโรคตา ชั้น 5
นัดหมาย โทร. 02-419-7399 , 0-2419-4117 , 098-984-7714 (วัน เวลาราชการ)

ศูนย์บริการตาเทียม
เปิดบริการทุกวันพุธ 13.00 – 16.00
สอบถาม โทร. 098-984-7714 

 

โรงพยาบาลศิริราช ภาควิชาจักษุวิทยา
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

%d bloggers like this: