ขั้นตอนการสมัคร

ติดต่อนัดหมายเพื่อนัดเข้ารับการตรวจ ที่หน่วยตรวจโรคจักษุตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ในวัน-เวลาราชการเท่านั้น โทรศัพท์ 0-2419-7399 ,0-2419-4117

5 ขั้นตอนง่ายๆเพื่อสมัครเข้ารับบริการ

  1. ติดต่อนัดหมายเพื่อนัดเข้ารับการตรวจ ที่หน่วยตรวจโรคจักษุตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ในวัน-เวลาราชการเท่านั้น โทรศัพท์ 0-2419-7399 ,0-2419-4117
  2. เข้ารับการตรวจประเมินโดยจักษุแพทย์
    ที่หน่วยตรวจโรคจักษุ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 5
    วันพฤสบดี – ศุกร์ (ก่อน 11:00 น.)
    รับการประเมินโดยไม่นัดหมายไม่เกินวันละ 10 คน หากเกินนัดหมายกรุณามาภายหลัง
  3. หลังเข้ารับการตรวจประเมินเสร็จ จะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขเบ้าตาหรือเปลือกตาก่อนใส่ตาเทียมให้เรียบร้อย (หากไม่ใช่อ่านข้อถัดไป)

4.นัดหมายเข้าศูนย์บริการตาเทียม เพื่อทำการพิมพ์ตาประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล

  1. นัดหมายเข้ารับตาเทียม โดยทั่วไปจะนัดรับตาเทียมประดิษฐ์ประมาณ 1-2 เดือน ตามลำดับต่อไป

สำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัดสามารถรับการตรวจประเมินจากจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือต้นสังกัดก่อนได้ (ถ้ามีหากประเมินแล้วจำเป็นต้องการได้รับการผ่าตัดแก้ไขเบ้าตา เปลือกตา ก่อนการใส่ตาเทียม ให้ผ่าตัดแก้ไขให้เสร็จก่อนส่งตัวเข้ามาประเมินเพื่อใส่ตาเทียมเฉพาะบุคคลที่โรงพยาบาลศิริราชหรือถ้าไม่สามารถประเมินหรือผ่าได้สามารถขอสิทธิ์การรักษามาที่โรงพยาบาลศิริราช

%d bloggers like this: