ขั้นตอนการสมัคร

ติดต่อนัดหมายเพื่อนัดเข้ารับการตรวจ ที่หน่วยตรวจโรคจักษุตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ในวัน-เวลาราชการเท่านั้น โทรศัพท์ 0-2419-7399 ,0-2419-4117

ผู้ที่สนใจหรือต้องการสมัครเข้าโครงการ 300 ดวงตาเทียม 300 ดวงใจ เพื่อประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคล ต้องได้รับการตรวจประเมินโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง ของภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ศิริราช ศูนย์บริการตาเทียม

สำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัดสามารถรับการตรวจประเมินจากจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือต้นสังกัดก่อนได้ (ถ้ามีหากประเมินแล้วจำเป็นต้องการได้รับการผ่าตัดแก้ไขเบ้าตา เปลือกตา ก่อนการใส่ตาเทียม ให้ผ่าตัดแก้ไขให้เสร็จก่อนส่งตัวเข้ามาประเมินเพื่อใส่ตาเทียมเฉพาะบุคคลที่โรงพยาบาลศิริราชหรือถ้าไม่สามารถประเมินหรือผ่าได้สามารถขอสิทธิ์การรักษามาที่โรงพยาบาลศิริราช

%d bloggers like this: