ขั้นตอนการรับบริการนัดหมายพิมพ์ตา

ขั้นตอนเข้ารับบริการทำตาเทียมเฉพาะบุคคล

  1. ผู้ป่วยยื่นใบนัดที่ห้อง 500 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 5
  2. รอบริเวณโถง 500หน้าห้อง 504 ผู้ป่วยความดันแล้วรอเรียกชื่อ
  3. นั่งบริเวณหน้าห้อง 504 รอซักประวัติ
  4. ผู้ป่วยได้รับการเรียกชื่อเข้าห้องตรวจคลินิกตาเทียม
  5. พบจักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจประดิษฐ์ตาเทียมขัดตาเทียม 5.1 ผู้ป่วยที่รับการตรวจแล้วยังไม่เสร็จนั่งรอหน้าห้องสอนแสดง 5.2 ผู้ป่วยวิจัยได้รับการเก็บข้อมูลในห้องสอนแสดง
  6. ผู้ป่วยที่ตัวเรียบร้อยแล้วถือเป็นแฟ้มประวัติไปยื่นที่ห้องทำบัตรนัด
%d bloggers like this: