ขั้นตอนการรับบริการนัดหมายพิมพ์ตา

ขั้นตอนเข้ารับบริการทำตาเทียมเฉพาะบุคคล

  1. ผู้ป่วยยื่นใบนัดที่ห้อง 500 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 5 และรับแฟ้มประวัติของตนเอง
  2. เข้าโถง 504 ห้องย่อย 42 นำแฟ้มประวัติตนเองใส่ลงตระกร้าที่ท่านจะรับบริการ คือ 1. ตระกร้าขัดตา ขัดตาเริ่มบริการเวลา 11:00 น. 2. ตระกร้าพิมพ์ตา รับตา และดูตา เริ่มบริการเวลา 12:00 น.
  3. นั่งบริเวณหน้าห้อง เพื่อรอซักประวัติ
  4. ผู้ป่วยได้รับการเรียกชื่อเข้าห้องตรวจคลินิกตาเทียม
  5. พบจักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจประดิษฐ์ตาเทียมขัดตาเทียม 5.1 ผู้ป่วยที่รับการตรวจแล้วยังไม่เสร็จนั่งรอหน้าห้องสอนแสดง 5.2 ผู้ป่วยวิจัยได้รับการเก็บข้อมูลในห้องสอนแสดง
  6. ผู้ป่วยที่ตัวเรียบร้อยแล้ว กรุณาถือเป็นแฟ้มประวัติตนเองไปยื่นที่ห้องทำบัตรนัด ที่โถง 500 บริเวณขวามือ
%d bloggers like this: